Andra tjänster

Allt som har med texter att göra - jag kan hjälpa dig.

 

- Skriva och bearbeta texter till nyhetsbrev, websidor, tidskrifter.

 

- Föreläsa om kreativt skrivande.

 

- Personligt coacha  dig som skriver kortare eller längre texter.

 

 

-

 

-

 

 

  INGER LUNDIN TEXT OCH IDÉ

* Tack Stephen King för citatet (från boken Att skriva).