Andra tjänster


Allt som har med texter att göra ... jag kan hjälpa dig.

 

  • Skriva och bearbeta texter till tidskrifter, webbsidor, nyhetsbrev osv.
  •  Föreläsa om kreativt skrivande.
  •  Personligt coacha  dig som skriver kortare och längre texter i jobbet eller för din egen skull.